Logo

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ YÖNETİM
SİSTEMİ

2023- 2024 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Version 2.5)

HUKUK FAKÜLTESİ

Süreç Formları

Süreç Adı Süreç Birimi Sürec Türü Sürec Dosyası
Akademik Personel Sıhhi İzin Süreç Bilgileri HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Arıza Bakım ve Onarım Süreç Bilgileri HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreç Bilgileri HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Bölüm Başkanlığına Atama HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
CİMER Başvuruları HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alımı HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Fakülte Kurulu Karar Alma HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Fakülte Yönetim Kurulu Karar Alma HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Fakülte Kuruluna Üye Seçimi HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Hurdaya Ayırma HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Randevu Talepleri HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Stratejik Plan Raporu Hazırlama HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Ders Kataloğu Güncelleme HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Ders Muafiyeti HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Kayıt Yenileme HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Mezuniyet HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Öğrenci Hareketliliği HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Sınav Evraklarının Saklanması HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Sınav Notuna İtiraz HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Yatay Geçiş HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik Personel Sıhhi İzin HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik Personel Görev Süresi Uzatma HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik Personel Yurt Dışı Görevlendirme HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik ve İdari Personel Emeklilik HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Akademik ve İdari Personel Ücretsiz İzin HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
İdari Personel Senelik İzin HUKUK FAKÜLTESİ Süreç Formu
Süreç Adı Süreç Birimi Süreç Türü