Logo

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ YÖNETİM
SİSTEMİ

2023- 2024 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Version 2.5)

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Süreç Formları ve İş Akış Şemaları

Süreç Adı Süreç Birimi Sürec Türü Sürec Dosyası
Organizasyon Şeması GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
İş Tanımları ve Gerekleri GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
BÖLÜM/ANABİLİM/BİLİM DALI BAŞKANKLARI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
DERS GÖREVLENDİRMELERİNİN YAPILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
BURS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
DERS MUAFİYET İŞLEMLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Formu
HAFTALIK DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
KOMİTE KOMİSYON İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
MAZERET SINAV İŞ AKIŞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
ÖLÇME DEĞERLENDİRME GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
BİRİM RİSK DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
Sınavlara İtiraz İş Akış Şeması GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
DİSİPLİN İŞLERİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
TALEP GÖRÜŞ VE ŞİKAYETLER İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
VEKALET İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Formu
YURTİÇİ-YURTDIŞI GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Diyagramı
Organizasyon Şeması GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Formu
İş Tanımları ve Gerekleri GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Süreç Formu
Süreç Adı Süreç Birimi Süreç Türü