Logo

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SÜREÇ YÖNETİM
SİSTEMİ

2023- 2024 Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Version 2.5)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Süreç Formları ve İş Akış Şemaları

Süreç Adı Süreç Birimi Sürec Türü Sürec Dosyası
1-Öğrenci Başvuru, Kayıt,Kabul ve Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
1-Öğrenci Başvuru, Kayıt,Kabul ve Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
2-Ders Kaydı ve Eğitime Başlama Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
2-Ders Kaydı ve Eğitime Başlama Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
3-Yüksek Lisans Tez Başlangıç Süreci (Öneri Ve Diğerleri) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
3-Yüksek Lisans Tez Başlangıç Süreci (Öneri Ve Diğerleri) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
4-Yüksek Lisans Tez Tamamlama ve Savunma Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
4-Yüksek Lisans Tez Tamamlama ve Savunma Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
5-Yüksek Lisans Mezuniyet Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
5-Yüksek Lisans Mezuniyet Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
6-Doktora Yeterlilik Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
6-Doktora Yeterlilik Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
7-Doktora Tez Başlangıç Süreci (Tez Öneri vd.) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
7-Doktora Tez Başlangıç Süreci (Tez Öneri vd.) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
8-Doktora Tez Tamamlama Savunma Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
8-Doktora Tez Tamamlama Savunma Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
9-Doktora Mezuniyet Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Diyagramı
9-Doktora Mezuniyet Süreci SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Süreç Formu Belge indir
Süreç Adı Süreç Birimi Süreç Türü